Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov


Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE


Prevádzkovateľ: MPO - Metal, s.r.o. 

Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34

IČO: 36 410 357

DIČ: 2020134006

IČ DPH: SK2020134006

Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L

Zastúpený: Renáta Mičutová, konateľ spoločnosti


KONTAKTNÉ ÚDAJE


Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Obrková, office manažér

Adresa predajne: MPO - Metal, s.r.o., Žitná 19, 010 01 Žilina

Kontakt: e-mail: shop@mpometal.sk, tel.: +421 911 501 006

WEB: https://www.mpometal.shop/


V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať zakliknutím z nasledovných možností:
Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Viac informácii: https://www.mpometal.shop/pravidla-ochrany-osobnych-udajov.