Závlačky

Závlačky sú poistným prvkom proti rozobratiu, prípadne rozpojeniu demontovateľných spojov. Zaisťujú nimi najmä čapy alebo korunkové matice a nepoužívajú sa k prenosu sily. Podľa požiadaviek použitia poznáme závlačky ohýbacie a pružinové.

Ohýbacia závlačka sa prestrčí otvorom a voľný koniec sa ohne aby sa zabránilo vypadnutiu závlačky. Pružinové závlačky svojou pružnosťou zvierajú polovicu zaisteného prierezu po prestrčení a na svojom mieste držia sami, nie je nutné ich ohýbať.

...čítať viac

Závlačky sú poistným prvkom proti rozobratiu, prípadne rozpojeniu demontovateľných spojov. Zaisťujú nimi najmä čapy alebo korunkové matice a nepoužívajú sa k prenosu sily. Podľa požiadaviek použitia poznáme závlačky ohýbacie a pružinové.

Ohýbacia závlačka sa prestrčí otvorom a voľný koniec sa ohne aby sa zabránilo vypadnutiu závlačky. Pružinové závlačky svojou pružnosťou zvierajú polovicu zaisteného prierezu po prestrčení a na svojom mieste držia sami, nie je nutné ich ohýbať.

čítať menej

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.